3     , op.160 ()

(1803–1888)


3 , op.160

   
La Polka Comique (The Comic Polka) (F major)
La Polka des Clochettes (The Silver Bell Polka) (E major)
La Polka Militaire (The Military Polka) (B♭ major)

: | |