5     ,  ()
Var välsignad, milda ömsinthet. (F minor)
Tröst. Långsamt (B minor)
Klockan. (F minor)
Människornas ögon. (F major)
Hjärtat. Poco adagio (E-flat major)

: | |